Indienen van een bouwvergunning

Bouwvergunningen indienen, hoe doe je dat? De woningwet bepaalt of er een vergunning nodig is voor het bouwen. Deze wordt afgegeven door de gemeenten. Vanaf 1 oktober 2010 is de bouwvergunning vervangen door een omgevingsvergunning.  Toetsing bouwvergunning  Een bouwvergunning wordt getoetst op het volgende:    Bestemmingsplan Welstandsnota Stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening Alle voorschriften gemeentelijke bouwverordening Alle voorschriften van het bouwbesluit Wanneer je een bouwvergunning nodig hebt, vraag je deze aan bij de gemeente. Meer lezen