Indienen van een bouwvergunning

Bouwvergunningen indienen, hoe doe je dat? De woningwet bepaalt of er een vergunning nodig is voor het bouwen. Deze wordt afgegeven door de gemeenten. Vanaf 1 oktober 2010 is de bouwvergunning vervangen door een omgevingsvergunning. 

Toetsing bouwvergunning  Een bouwvergunning wordt getoetst op het volgende:   

 • Bestemmingsplan
 • Welstandsnota
 • Stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening
 • Alle voorschriften gemeentelijke bouwverordening
 • Alle voorschriften van het bouwbesluit

Wanneer je een bouwvergunning nodig hebt, vraag je deze aan bij de gemeente. 

Bouwvergunning indienen 

Een bouwvergunning dien je tegenwoordig ook eenvoudig online in. Dit doe je via het omgevingsloket online. Daarna toets de gemeente je bouwvergunning. De gemeente laat na de toetsing weten of een bouwvergunning aan je wordt verleend. De gemeente moet een bouwvergunning verlenen als je bouwvergunning voldoet aan alle voorschriften. Wanneer je een huis laat verbouwen of bouwen door een aannemer, dient deze meestal een bouwvergunning in. Je kunt een bouwvergunning aanvragen op twee manieren; Digitaal of per post. 

Landelijke regels bouwvergunning 

Voor het indienen van een bouwvergunning gelden landelijke regels, deze staan in het Ministeriële regelgeving omgevingsrecht (MOR). Je kunt bij de rijksoverheid nagaan of een bouwvergunning nodig is en wanneer je deze in moet dienen. Je kunt daar ook terecht voor eventuele vragen. Deze vragen kun je ook stellen aan de gemeente waar je woont. 

Kosten bouwvergunning indienen 

De kosten van een bouwvergunning zijn afhankelijk van wat je wilt bouwen. De prijzen verschillen tussen een dakkapel, balkon, aanbouw of een terras bouwen. Je kunt online offertes aanvragen. Er zijn situaties waarbij je geen bouwvergunning nodig hebt. Dit kun je online bekijken

Procedure bouwvergunning indienen 

Het indienen van een bouwvergunning ondergaat een procedure. Deze begint bij het indienen zelf uiteraard. Er bestaat een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Een reguliere procedure bestaat uit aanvraag, aanvulling indienen en beschikking. Een uitgebreide procedure bestaat uit aanvraag, aanvulling indienen, ontwerpbesluit, zienswijze indienen en beschikking. Een melding die ingediend is, wordt naar het daartoe bevoegde gezag gestuurd. Je kunt hierover meer informatie vinden bij het omgevingsloket

Wat valt er onder bouwvergunning indienen 

Waarvoor telt het indienen van een bouwvergunning? Het indienen van een bouwvergunning telt bij de volgende activiteiten:   

 • Bouwen
 • Slopen
 • Kappen
 • Milieu
 • Monumenten
 • Indirecte lozingen
 • Aanleggen 
 • Uitrit
 • Brandveilig gebruik van gebouwen

Mocht je er niet zeker van zijn of je een bouwvergunning nodig hebt, kun je dit bij omgevingsloket online nakijken. Daarnaast kan je je ook laten adviseren door een specialist als WDAdvising BV. Wacht overigens met bouwen voordat jouw aanvraag goedgekeurd is.


Delen