Administratie akkerbouw

Administratie akkerbouw

Ik schrijf het volgende artikel over de administratie van akkerbouw. Het mag een ingewikkeld woord lijken maar eigenlijk wordt hiermee gewoon de papierwinkel van landbouwers bedoeld. Hoewel dat dan weer simpel klinkt mag dat ook niet onderschat worden. Zo'n administratie is zeer gevarieerd en gaat van uw inschrijving als bedrijf over de financiële boekhouding van de zaak. De administratie is, zoals in elk bedrijf, iets essentieel wat u grondig en tijdig dient te onderhouden. Er kan steeds een controle worden uitgevoerd door de belastinginspectie of andere overheidsinstanties. Daarom is zoals in vele bedrijven ook de administratie voor akkerbouw aan bepaalde zaken verplicht. Zo dienen zeker het inschrijvingsbewijs van het bedrijf alsook de attesten van sociale bijdragen zich in de administratie te bevinden. Daarnaast moeten alle inkomsten en uitgaven netjes en duidelijk op gelijst zijn en indien uw bedrijf vergunningen nodig heeft omdat u bijvoorbeeld met voedingswaren werkt moeten ook die in de administratie steken.

Subsidies

Binnen de administratie voor akkerbouw is het ook mogelijk subsidies aan te vragen. Zo kunnen landbouwers een basisbetaling aanvragen om bepaalde tijd verzekerd te zijn van een inkomen en moeilijkere periodes binnen de sector te overbruggen. Anderzijds bestaan er ook subsidies om jonge landbouwers in dienst te nemen en te houden, om graas dieren te houden of zelfs voor situaties waarin oogst mislukt door de weersomstandigheden. Indien het bedrijf wat aan akkerbouw doet een dergelijke subsidie aanvraagt dient ook de aanvraag en de eventuele goed-/ of afkeuring in de administratie te worden bijgevoegd. 

Sancties

Wanneer de administratie voor akkerbouw bedrijven niet in orde blijkt tijdens een controle kan dit sancties met zich meebrengen. Vaak zult u nog één dag krijgen om de onregelmatigheden in regel te stellen maar indien de inbreuken niet aangepakt blijken zullen de overheidsinstanties u wel sancties opleggen. Die sancties kunnen gaan van een geldsom als boete tot een rechtszaak, in geval van grotere (of vermoedens) van doelbewuste inbreuken. Wanneer een bedrijf geregeld of te grote inbreuken maakt en vaak een slecht onderhouden boekhouding voorlegt kan dit op termijn ook automatische sancties tot gevolg hebben. Een slecht onderhouden administratie betekent namelijk een slecht overzicht van hoe het bedrijf draait en bijgevolg kan dit op termijn problemen veroorzaken bij de bedrijfsvoering en een faillissement als uitkomst hebben. Veel bedrijven doen een beroep op een boekhouder om de financiële administratie van hun bedrijf bij te houden. Op die manier valt een groot deel van de administratie weg en zal bijvoorbeeld een btw-aangifte of belastingaangifte steeds tijdig ingediend worden zodat het bedrijf ook daar geen problemen mee heeft.


Delen